BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Socialinė pedagogika

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211MX042

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacija
Šeimos ir vaiko teisių apsauga

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Apie programą

Socialinė pedagogika su šeimos ir vaiko teisių apsaugos specializacija. Studijos skirtos parengti socialinės pedagogikos magistrus, gebančius spręsti socialines pedagogines problemas užtikrinant vaiko ir šeimos teisių apsaugą. Studijuojant mokysitės įvertinti vaiko ir šeimos poreikius, atlikti tyrimus, įgalinančius tobulinti aplinkos ir asmenybės sąveiką, kurti ir įgyvendinti socialinius pedagoginius projektus, užtikrinant vaiko teises ir įtraukiąją partnerystę, teikti pagalbą sprendžiant krizinius vaiko ir šeimos atvejus, taikant mediacijos metodą. Absolventai galės dirbti socialiniais pedagogais švietimo ir globos, neformaliojo ugdymo įstaigose (bendrojo ugdymo, ikimokyklinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose), specialios paskirties institucijose, socialinių ligų (narkotikų, smurto ir kt.) prevencijos srityje, socialinės veiklos vadybos (darbas bendruomenėje, vaikų teisių apsaugos tarnybose ir kt.) srityje. Programos išskirtinumas: galimybė derinti darbinę veiklą ir magistrantūros studijas, nes dalis paskaitų vykdoma nuotoliniu būdu; programoje dėsto ir savo patirtimi dalinasi geriausi dėstytojai; sudaromos galimybės tobulinti profesines kompetencijas ir asmenines savybes, giliau pažinti savo stiprybes; rengiami įdomūs, vertę švietimo bendruomenei kuriantys magistro baigiamieji darbai.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą*.

* 2024–2025 s. m. papildomųjų studijų kaina – 456 Eur (kredito kaina – 38 Eur).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
1 balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.
1 balas pridedamas dirbantiems socialiniais pedagogais ir socialiniais darbuotojais.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas