BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai

Tvarus vandens ekosistemų valdymas

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211DX014

Įgyjama kvalifikacija
Gyvybės mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

 

Apie programą

Tvaraus vandens ekosistemų valdymo magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos ekologus, ugdant mėlynosios ekonomikos sektoriui reikalingas kompetencijas, susijusias su jūrų ir pakrančių aplinka, jos biologiniais ištekliais ir valdymu. Ši unikali programa skirta pakrančių vandenų ir jūrų aplinkos ekologijai bei aplinkos mokslui. Didelis dėmesys skiriamas Baltijos jūros ekosistemai, kuriai kyla dideli iššūkiai dėl antropogeninio poveikio.

Studijų metu studentai įgis praktika pagrįstų specifinių žinių, susijusių su vandens ekosistemų, biologinių išteklių ir akvakultūros tvariu naudojimu bei valdymu. Sugebės integruoti žinias apie antropogeninių, gamtinių procesų sąveiką bei socialinius, ekonominius, teisinius aspektus jūros ir pakrančių aplinkos kontekste. Taip pat tirs tokias problemas kaip prisitaikymas prie klimato kaitos, vandens taršos mažinimo priemonės, akvakultūra kaip maisto problemų, susijusių su gyventojų skaičiaus augimu, sprendimas.

Keli iš reikšmingesnių studijų programos privalumų yra paskaitų suderinamumas su darbu bei galimybė mokytis iš dėstytojų, kurie yra praktikuojantys mokslininkai, turintys tarptautinės patirties bei dirbantys Viduržemio, Arkties ir Baltijos jūros regionuose. Studentai, norintys praplėsti savo žinias šioje srityje, tikrai nenusivils, kadangi galės rinktis iš Jūros ir kranto zonos valdymo, Bioįvairovės ir ekosistemų funkcionavimo, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymo jūrų ir kranto zonos tyrimams, Mėlynosios ekonomikos, Akvakutūros technologijų modulių.

Baigę studijas absolventai galės žinias pritaikyti tiek viešajame ekosistemų valdymo sektoriuje, tiek augančioje mėlynosios bioekonomikos sektoriaus rinkoje, kurti savo verslus, dirbti ekologais ar gamtos ir pramonės sistemų analitikais įvairiose nacionalinėse ir ES valstybinėse institucijose bei privačiose įmonėse, aplinkosaugos departamentuose, saugomų teritorijų administracijose, nevyriausybinėse organizacijose, akvakultūros ir žuvininkystės sektoriuje, aplinkos tyrimų laboratorijose, aukštosiose mokyklose ar mokslo institucijose, tęsti studijas doktorantūroje.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys:

  • gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, fizinių mokslų, socialinių mokslų, technologijų mokslų, žemės ūkio mokslų ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas