BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai

Slauga

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211GX017

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

 

Slaugos magistrantūros studijų programos tikslas - parengti sveikatos mokslų magistrą, kuris gebės profesinėje bei mokslinėje veikloje naudoti naujausių mokslinių tyrimų rezultatus, gebės vadovauti, koordinuoti bei priimti sprendimus susijusius su slaugymu bei slaugos kokybės užtikrinimu, gebės demonstruoti slaugos lyderystę ir dirbti akademinį bei mokslinį darbą. Studijų programa skirta antrosios pakopos (magistrantūros) studentams. Įgiję sveikatos mokslų magistro laipsnį studentai turi galimybę tęsti studijas doktorantūroje. Studijas baigusiems specialistams taip pat siūloma galimybė savo žinias pritaikyti praktiškai ir dirbti sveikatos priežiūros bei aukštojo mokslo ir kitose įstaigose. Absolventai, įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti slaugos administratoriais,/slaugytojais, aukštosios mokyklos dėstytojais bei mokslininkais, slaugos politikos formuotojais ir pan. Studijų programa pasižymi šiuolaikinių inovatyvių, problemų sprendimu grįstu mokymo metodų taikymu, tarptautiškumu, glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais su užsienio partneriais.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

sveikatos mokslų studijų krypčių grupės universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas