BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211EX064

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis
Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Apie programą

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos. Studijų metu studentai įgyja žinių apie mokslinių tyrimų eigą, eksperimentinę plėtrą, inovacijas, pagilina elektros inžinerijos ir elektronikos žinias, mokosi modeliuoti elektronikos ir valdymo sistemas, susipažįsta su mokslo darbų principais. žiedinė ekonomika. Studentai įgyja naujausių pramonės 4.0, dirbtinio intelekto, ekodizaino, pažangiosios robotikos, diagnostikos ir kitų dalykų įgūdžių bei žinių. Studentai mokosi pateikti tyrimo idėją ir suformuluoti tyrimo užduotis, sudaryti eksperimento planą, jį įgyvendinti bei pateikti tyrimo rezultatus. Studijų metu studentai turi galimybę atlikti mokslinius tyrimus, dalyvauti mokslinėse stažuotėse ir mokslinių tyrimų projektuose, išvykti į užsienį į kitas mokslo institucijas. Inovatyviųjų elektros ir automatikos sistemų studijų programos absolventai geba kurti ir projektuoti naujus sprendimus pasitelkdami moksliniais tyrimais pagrįstas žinias ir įgūdžius elektros bei elektronikos kryptyse.

Sėkmingai baigę magistrantūros studijų programą „Inovatyvios elektros ir automatikos sistemos“, absolventai įgyja naujausių žinių, įgūdžių ir kvalifikacijos dirbti sudėtingesnio lygio inžinerinį darbą bei turi puikius pagrindus mokslinei tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti elektronikos inžinerijos kryptyje tiek pramonėje, tiek mokslo organizacijose. Taip pat jie gali siekti mokslinės karjeros stodami į doktorantūrą.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys:

  • turintys inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • turintys kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį,
  • baigę inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių papildomąsias studijas,
  • baigę inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5.


Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB, kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB, kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

 

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas